Polityka Prywatności

1. Postanowienia Ogólne
1.1 Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony informacji poufnych dotyczących Użytkowników, w tym ich danych osobowych, przez Sprzedawcę, który jest administratorem tych danych.
1.2 Definicje zawarte w Regulaminie Sklepu są stosowane w interpretacji niniejszego dokumentu.
1.3 Sprzedawca szczególnie dba o ochronę praw Użytkowników, w szczególności w zakresie ochrony ich prywatności i informacji przekazanych Sprzedawcy.
1.4 Informacje dotyczące Użytkowników (w tym ich dane osobowe) są odpowiednio zabezpieczone, a formularze internetowe umożliwiające ich przekazywanie są chronione protokołem bezpieczeństwa SSL.
1.5 Przetwarzając dane osobowe Użytkowników, Sprzedawca szczególnie dbaj o to, aby były one chronione przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Dane Osobowe
2.1 Podczas korzystania ze Sklepu, Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, takich jak imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, numer telefonu i adres e-mail, w celu rejestracji w Sklepie, wyrażenia chęci korzystania z usługi Newslettera lub składania zamówienia.
2.2 Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, ale podanie danych wymienionych powyżej jest niezbędne do świadczenia usług przez Sprzedawcę.
2.3 Użytkownicy mogą przeglądać Sklep i oferty zamieszczone w nim bez konieczności rejestracji lub podawania danych osobowych.
2.4 Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę

3. Ciasteczka
Sprzedawca używa plików "cookies" w celu dostosowania usług i treści do preferencji i potrzeb Użytkowników oraz do opracowywania statystyk dotyczących korzystania ze Sklepu. Możliwość zapisywania plików "cookies" w przeglądarce internetowej może być wyłączona, ale może to spowodować pewne utrudnienia podczas korzystania ze Sklepu. Szczegółowe informacje na temat plików "cookies" znajdują się w Polityce Cookies dostępnej pod adresem http://istore.net.pl/pliki/pdf/iStore_-_informacja_o_cookies.pdf.

Moje konto
  • Twoje zamówienia
  • Ustawienia użytkownika
  • Przechowalnia
Informacje o sklepie


Made with ‌

HTML Builder